Svarstadhytta - Storhytte på 450 m2

Lardalshytta - Storhytte på 350 m2

Svarstad Lodge - Storhytte på 470 m2

SVARSTADHYTTENE